Kancelaria Burnatowicz & Moczybrodzka Adwokaci Spółka Partnerska jest firmą prawniczą, która łączy znajomość prawa z rozumieniem potrzeb Klienta oraz praktyczną wiedzą o projektach, w które jest zaangażowana.
Fundamentem skuteczności rozwiązań prawnych proponowanych przez Kancelarię jest zarówno dogłębna wiedza prawnicza, jak i znajomości
zasad i uwarunkowań ekonomicznych prowadzenia biznesu.

Kancelaria powstała z połączenia dotychczasowych praktyk zawodowych prowadzonych przez adwokat Katarzynę Burnatowicz i adwokat Katarzynę Moczybrodzką i stanowi sumę ich wieloletnich praktyk i doświadczeń zawodowych.

Partnerzy Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek. Kancelaria doradza Klientom przy tworzeniu podmiotów gospodarczych, a także w sprawach związanych z ich przekształceniami, reorganizacją oraz likwidacją. Kancelaria doradza również w kwestiach restrukturyzacji, w tym w restrukturyzacji zadłużenia, a także w zakresie odpowiedzialności karnej członków organów statutowych podmiotów gospodarczych.

Partnerzy Kancelarii byli przez szereg lat związani z polskimi
i zagranicznymi funduszami private-equity, doradzając w zakresie różnorodnych transakcji typu M&A. Efektem tego jest szeroka praktyka w prowadzeniu negocjacji oraz umiejętność koordynacji skomplikowanych procesów transakcyjnych.

Partnerzy Kancelarii posiadają szeroką praktykę we współpracy
z podmiotami z kierunków nowych mediów, kultury i sztuki, multimediów
i gier komputerowych oraz szeroko pojętych technologii internetowych.

Kancelaria świadczy również usługi dla przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prowadzenia sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i arbitrażowymi.
2012©
Burnatowicz & Moczybrodzka
Adwokaci Spółka Partnerska
Art by Emrah Gonulkirmaz
Site flavour by Juice.